Tiến độ cơ sở hạ tầng dự án Làng Sen Việt Nam năm 2019

04/07/2019

BÁN ĐẤT DỰ ÁN LÀNG SEN VIỆT NAM xem chi tiết

 

Hình ảnh thực tế dự án Làng Sen Việt Nam cập nhật ngày 4/7/2019

Làng sen Việt Nam đón nhận kỷ lục cổng chào họa tiết trống đồng lớn nhất Việt NamLàng sen Việt Nam đón nhận kỷ lục cổng chào họa tiết trống đồng lớn nhất Việt Nam

 

Làng sen Việt Nam đón nhận kỷ lục cổng chào họa tiết trống đồng lớn nhất Việt Nam

Toàn cảnh cổng chào họa tiết trống đồng lớn nhất Việt Nam

 

Hồ sinh thai lang sen viet nam

Hồ sinh thái Làng Sen Việt Nam

 

con duong trai cay lang sen viet nam

Con đường trái cây Làng Sen Việt Nam