DỊCH VỤ MÔI GIỚI BĐS

DỊCH VỤ MÔI GIỚI BĐS
Ngày đăng: 26/07/2022 03:22 AM
140 lượt xem

    Nội dung môi giới bất động sản lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Kinh doanh bất động sản sau này nhằm hoàn thiện pháp luật quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

    Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định rõ về nội dung môi giới bất động sản. Đây là các công việc cần thiết phải thực hiện để bên được môi giới ký kết hợp đồng với bên thứ ba. Có thể khẳng định, hoạt động môi giới đóng vai trò quan trọng trong thị trường kinh doanh bất động sản, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao dịch phát triển, đảm bảo chất lượng bất động sản giao dịch trên thị trường, thúc đẩy việc đổi mới chính sách của nhà nước đổi với thị trường bất động sản.