Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cho thuê tại huyện/quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

Giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Vị trí: Đường Trần Kế Xương - 7 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Vị trí: Đường 1 - 2 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Vị trí: Đường Hoàng Văn Thụ - 15 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường Hoàng Văn Thụ - 15 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Hoàng Văn Thụ - 15 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường Hoàng Văn Thụ - 15 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường Hoàng Văn Thụ - 15 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Hoàng Văn Thụ - 15 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Hoàng Văn Thụ - 15 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường Hoàng Văn Thụ - 15 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Hoàng Văn Thụ - 15 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường Hoàng Văn Thụ - 15 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
03/11/2019