Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cho thuê tại huyện/quận Nhà Bè - Hồ Chí Minh

Giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường H - Nhà Bè - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường H - Nhà Bè - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường H - Nhà Bè - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường H - Nhà Bè - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường H - Nhà Bè - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường H - Nhà Bè - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường H - Nhà Bè - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường H - Nhà Bè - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường H - Nhà Bè - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Lương - Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Lương - Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Lương - Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
03/11/2019