Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cho thuê tại huyện/quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh

Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Cây Trâm - 8 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - 6 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Phạm Văn Chiêu - 14 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Phạm Ngũ Lão - 7 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Phạm Ngũ Lão - 7 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019