Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cho thuê tại huyện/quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bạch Đằng - 14 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường Ngô Tất Tố - 1 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 2 - 22 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Lê Trực - 7 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường D2 - 25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Vị trí: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - 1 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
03/11/2019