Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cho thuê tại huyện/quận Tân Bình - Hồ Chí Minh

Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Trần Quốc Hoàn - 4 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
11/11/2019
Giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Trọng Tuyển - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường Yên Thế - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường Yên Thế - 2 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 159 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Vị trí: Đường Lạc Long Quân - 8 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Vị trí: Đường Lạc Long Quân - 8 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019