Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cho thuê tại huyện/quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03/11/2019