Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cho thuê tại huyện/quận Quận 9 - Hồ Chí Minh

Giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Duy - Long Trường - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường H - Phú Hữu - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 0 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nam Cao - Tân Phú - Quận 9 - Hồ Chí Minh
03/11/2019