Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cho thuê tại huyện/quận Quận 8 - Hồ Chí Minh

Giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 8 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 8 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 8 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 8 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 8 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 8 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 8 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 8 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 8 - Hồ Chí Minh
03/11/2019