Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cho thuê tại huyện/quận Quận 7 - Hồ Chí Minh

Giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường 9A - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường 9A - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường 9A - An Phú Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Vị trí: Đường 1 - Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Vị trí: Đường Hoàng Quốc Việt - Phú Mỹ - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Đường 2 - Tân Phú - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Đường 2 - Tân Phú - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Đường 2 - Tân Phú - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Vị trí: Đường 22 - Tân Phú - Quận 7 - Hồ Chí Minh
03/11/2019