Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cho thuê tại huyện/quận Quận 2 - Hồ Chí Minh

Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Đường Mai Chí Thọ - Thủ Thiêm - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Bùi Tá Hán - An Phú - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 127 m²
Vị trí: Đường H - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 127 m²
Vị trí: Đường H - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Mai Chí Thọ - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Mai Chí Thọ - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Mai Chí Thọ - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Mai Chí Thọ - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Mai Chí Thọ - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Mai Chí Thọ - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 2 - Hồ Chí Minh
03/11/2019