Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Sơn Nhì - Tân Phú - Hồ Chí Minh

Giá: 7 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tân Sơn Nhì - Tân Sơn Nhì - Tân Phú - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Tân Sơn Nhì - Tân Phú - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tô Hiệu - Tân Sơn Nhì - Tân Phú - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 107 m²
Vị trí: Đường Bàu Cát - Tân Sơn Nhì - Tân Phú - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 116 Triệu
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Săng - Tân Sơn Nhì - Tân Phú - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Săng - Tân Sơn Nhì - Tân Phú - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Săng - Tân Sơn Nhì - Tân Phú - Hồ Chí Minh
03/11/2019