Nhà đất cần bán tại xã/phường Phú Thọ Hòa - Tân Phú - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Vườn Lài - Phú Thọ Hòa - Tân Phú - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường B - Phú Thọ Hòa - Tân Phú - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6.3 Tỷ
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Phan - Phú Thọ Hòa - Tân Phú - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Phú Thọ Hòa - Phú Thọ Hòa - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019