Bán nhà đất tại Phường Thảo Điền - Quận 2 chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Phường Thảo Điền - Quận 2

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Hưởng - Phường Thảo Điền - Quận 2 - Hồ Chí Minh
13/01/2020
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 522 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Duy Hiệu - Phường Thảo Điền - Quận 2 - Hồ Chí Minh
13/01/2020
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Hưởng - Phường Thảo Điền - Quận 2 - Hồ Chí Minh
13/01/2020
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 198 m²
Vị trí: Đường Ngô Quang Huy - Phường Thảo Điền - Quận 2 - Hồ Chí Minh
13/01/2020
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 336 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Hưởng - Phường Thảo Điền - Quận 2 - Hồ Chí Minh
13/01/2020
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 260 m²
Vị trí: Đường Quốc Hương - Phường Thảo Điền - Quận 2 - Hồ Chí Minh
13/01/2020
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 252 m²
Vị trí: Đường Quốc Hương - Phường Thảo Điền - Quận 2 - Hồ Chí Minh
13/01/2020
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Xuân Thủy - Phường Thảo Điền - Quận 2 - Hồ Chí Minh
13/01/2020
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 297 m²
Vị trí: Đường 1 - Phường Thảo Điền - Quận 2 - Hồ Chí Minh
13/01/2020
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 220 m²
Vị trí: Đường 1 - Phường Thảo Điền - Quận 2 - Hồ Chí Minh
13/01/2020