Bán nhà đất tại Phường Thạnh Xuân - Quận 12 chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Phường Thạnh Xuân - Quận 12

Giá: 3.2 Tỷ
Diện tích: 93 m²
Vị trí: Đường Thạnh Xuân 25 - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Hà Huy Giáp - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4.1 Tỷ
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường Tô Ngọc Vân - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.8 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 96 m²
Vị trí: Đường Thạch Xuân - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.5 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Thạnh Xuân 25 - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường Thạnh Xuân 21 - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.750 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Tô Ngọc Vân - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.4 Tỷ
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Đường Tô Ngọc Vân - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.3 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Thạnh Xuân 38 - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2.1 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Hà Huy Giáp - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Hà Huy Giáp - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Thạnh Xuân 38 - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.3 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Thạnh Xuân 22 - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4.1 Tỷ
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Thạnh Xuân 33 - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.490 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Thạnh Xuân 25 - Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay