Bán nhà đất tại Phường Hiệp Thành - Quận 12 chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Phường Hiệp Thành - Quận 12

Giá: 7.85 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 127.3 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành 18 - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2.8 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 62.3 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành 13 - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 8.4 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 148.2 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành 13 - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.2 Tỷ
Diện tích: 52.4 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành 17 - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.8 Tỷ
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Bùi Văn Ngữ - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.3 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành 17 - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.75 Tỷ
Diện tích: 51 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành 13 - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.1 Tỷ
Diện tích: 37 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.350 Tỷ
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Khương - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2.830 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4.250 Tỷ
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.5 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành 45 - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 2.6 Tỷ
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.950 Tỷ
Diện tích: 54 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Khương - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4.25 Tỷ
Diện tích: 62 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Hôm nay