Nhà đất cần bán

Giá: 5 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường Trần Thị Cờ - Thới An - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 6.7 Tỷ
Diện tích: 84 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Búp - Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.050 Tỷ
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Kiều - Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 2.3 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Tân Thới Hiệp 6 - Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 8 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành 45 - Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 6.8 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Búp - Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
17/11/2019
Giá: 5.1 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 6.8 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành 7 - Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 4,050 Tỷ
Diện tích: 73 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Khương - Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.7 Tỷ
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Bùi Văn Ngữ - Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 2.1 Tỷ
Diện tích: 78 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Kiều - Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 57 m²
Vị trí: Đường Tân Chánh Hiệp 7 - Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 218 m²
Vị trí: Đường Vườn Lài - An Phú Đông - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 4.050 Tỷ
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường An Phú Đông 10 - An Phú Đông - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Vườn Lài - An Phú Đông - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019