Nhà đất cần bán

Giá: 3.550 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 54 m²
Vị trí: Đường Tân Chánh Hiệp 10 - Phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 3.150 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Thị Hai - Phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 3.1 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Tân Thới Hiệp 21 - Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 3.05 Tỷ
Diện tích: 51 m²
Vị trí: Đường Tân Chánh Hiệp 13 - Phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 3.6 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 3.3 Tỷ
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Khương - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 3.75 Tỷ
Diện tích: 51 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành 13 - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 4.25 Tỷ
Diện tích: 62 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 3.25 Tỷ
Diện tích: 57 m²
Vị trí: Đường Tân Thới Hiệp 21 - Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 4.2 Tỷ
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Tân Thới Hiệp 2 - Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 3.95 Tỷ
Diện tích: 46 m²
Vị trí: Đường Tân Chánh Hiệp 10 - Phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 2.5 Tỷ
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Tân Thới Hiệp 6 - Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
22/01/2020
Giá: 2.9 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
22/01/2020
Giá: 3.5 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Khương - Phường Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
22/01/2020
Giá: 3.340 Tỷ
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Đường Tân Thới Nhất 17 - Phường Tân Thới Nhất - Quận 12 - Hồ Chí Minh
22/01/2020