Nhà đất cần bán

Giá: 5 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường Trần Thị Cờ - Thới An - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.3 Tỷ
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường Hiệp Thành 17 - Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.050 Tỷ
Diện tích: 46 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Kiều - Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 2.3 Tỷ
Diện tích: 47 m²
Vị trí: Đường Tân Thới Hiệp 6 - Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.450 Tỷ
Diện tích: 58 m²
Vị trí: Đường Tân Chánh Hiệp 3 - Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.050 Tỷ
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường 13 - Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 4.040 Tỷ
Diện tích: 73 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Khương - Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.750 Tỷ
Diện tích: 47 m²
Vị trí: Đường Tân Thới Hiệp 7 - Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường Tân Chánh Hiệp - Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.3 Tỷ
Diện tích: 54 m²
Vị trí: Đường Lê Văn Khương - Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.070 Tỷ
Diện tích: 57 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Kiều - Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 2.720 Tỷ
Diện tích: 38 m²
Vị trí: Đường Tân Thới Hiệp 6 - Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.450 Tỷ
Diện tích: 58 m²
Vị trí: Đường Tân Chánh Hiệp 3 - Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.050 Tỷ
Diện tích: 46 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Kiều - Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Ảnh Thủ - Hiệp Thành - Quận 12 - Hồ Chí Minh
19/11/2019