Nhà đất cần bán tại xã/phường Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Hóc Môn - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 244 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 165 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 3600 m²
Vị trí: Đường 1 - Long Thới - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019