Nhà đất cần bán tại xã/phường Hiệp Phước - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 365 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Hiệp Phước - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 735 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Hiệp Phước - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 5000 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Hiệp Phước - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 360 m²
Vị trí: Đường B - Hiệp Phước - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 12 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Hiệp Phước - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 12 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Tạo - Hiệp Phước - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019