Bán nhà đất tại Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn

Giá: 590 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 2.2 Tỷ
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 2.8 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Phan Văn Hớn - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 790 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 920 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Phan Văn Hớn - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Phan Văn Hớn - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 660 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Phan Công Hớn - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1.6 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Bứa - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Phan Văn Hớn - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh
19/01/2020