Bán nhà đất tại Phường 13 - Quận Gò Vấp chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Phường 13 - Quận Gò Vấp

Giá: 6 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường An Hội - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 6 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.2 Tỷ
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Đường Phạm Văn Chiêu - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.5 Tỷ
Diện tích: 71 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.3 Tỷ
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Phạm Văn Chiêu - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.75 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4.2 Tỷ
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.7 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4.3 Tỷ
Diện tích: 58 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.1 Tỷ
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 4.5 Tỷ
Diện tích: 64 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.6 Tỷ
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.6 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.9 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 6.3 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay