Nhà đất cần bán tại xã/phường 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh

Giá: 3.750 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Phan Huy Ích - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bùi Quang Là - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
10/12/2019
Giá: 12 Tỷ
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Phan Huy Ích - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
10/12/2019
Giá: 16 Tỷ
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Phạm Văn Bạch - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
10/12/2019
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Phan Huy Ích - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
10/12/2019
Giá: 5,2 Tỷ
Diện tích: 88 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Tư Giản - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
10/12/2019
Giá: 5.2 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Bùi Quang Là - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
10/12/2019
Giá: 5.1 Tỷ
Diện tích: 54 m²
Vị trí: Đường Phan Huy Ích - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
10/12/2019
Giá: 4.580 Tỷ
Diện tích: 46 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Tư Giản - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
10/12/2019
Giá: 4.55 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Tư Giản - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
10/12/2019
Giá: 3.85 Tỷ
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
10/12/2019
Giá: 6.5 Tỷ
Diện tích: 64.5 m²
Vị trí: Đường Phan Huy Ích - 12 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
10/12/2019