Bán nhà đất tại Phường 10 - Quận Gò Vấp chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Phường 10 - Quận Gò Vấp

Giá: 8 Triệu/m²
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường 2 - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Phan Văn Trị - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.150 Tỷ
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 8.95 Tỷ
Diện tích: 74 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 3.180 Tỷ
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 6 Tỷ
Diện tích: 77 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 8 Tỷ
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Lượng - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 9 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 5.7 Tỷ
Diện tích: 56 m²
Vị trí: Đường Phan Văn Trị - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 7.4 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Lượng - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 7.4 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Thống Nhất - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 8 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 8 Tỷ
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 6.8 Tỷ
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 7.5 Tỷ
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Hôm nay