Bán nhà đất tại - chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại -

Giá: 480000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1400000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1000000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 6900000000 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường 4 - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 880000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: - - Huyện Bình Chánh -
19/01/2020
Giá: 890000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - - Huyện Cần Giuộc - Long An
19/01/2020
Giá: 1700000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1,6 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 880 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 850000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 484000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 880000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 880 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1700000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 850000000 Triệu
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường Đinh Đức Thiện - - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
syntax error: select * from table_place_dist where id = and hienthi=1 order by stt