Nhà đất cần bán tại xã/phường Hậu Nghĩa - Đức Hòa - Long An

Giá: 990 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Vành Đai 4 - Hậu Nghĩa - Đức Hòa - Long An
03/11/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 823 - Hậu Nghĩa - Đức Hòa - Long An
03/11/2019
Giá: 1,7 Tỷ
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường Bà Hom - Hậu Nghĩa - Đức Hòa - Long An
03/11/2019
Giá: 586 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 824 - Hậu Nghĩa - Đức Hòa - Long An
03/11/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 824 - Hậu Nghĩa - Đức Hòa - Long An
03/11/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Hậu Nghĩa - Đức Hòa - Long An
03/11/2019