Nhà đất cần bán tại xã/phường Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An

Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
Hôm nay
Giá: 930 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 1,4 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 3200000000 Triệu
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 1550000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 1180000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 1 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 565 Triệu
Diện tích: 32 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 779 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 8 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 823 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019
Giá: 2,2 Tỷ
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường 823 - Đức Hoà Hạ - Đức Hòa - Long An
10/12/2019