Bán nhà đất tại Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa

Giá: 3200000000 Triệu
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 1550000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 1180000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 1 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 995 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 799 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đại lộ Trần Văn Giàu - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 800 Triệu Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 2,4 Tỷ
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường 823 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 99 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 749 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 749 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hòa - Long An
19/01/2020