Nhà đất cần bán tại xã/phường Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 350 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
04/11/2019
Giá: 1,340 Tỷ
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
09/11/2019
Giá: 650000000 Tỷ
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường 22 - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 7,5 Tỷ
Diện tích: 3425 m²
Vị trí: Đường 212 - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 102 m²
Vị trí: Đường 11 - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.400 Tỷ
Diện tích: 230 m²
Vị trí: Đường Hồ Văn Tắng - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 7 Triệu/m²
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường An Hòa - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Trung Lập - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Trung Lập - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Đại Năng - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Trung Lập - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Trung Lập - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 300 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 1 - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 300 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 1 - Trung Lập Thượng - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019