Nhà đất cần bán tại xã/phường Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 4.8 Tỷ
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019
Giá: 4.8 Tỷ
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
09/11/2019
Giá: 4800 Triệu
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
08/11/2019
Giá: 4.8 Tỷ
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
06/11/2019
Giá: 11500000000 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.9 Tỷ
Diện tích: 344 m²
Vị trí: Đường Ba Sa - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1 Triệu/m²
Diện tích: 1600 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 950 Triệu Thỏa thuận
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 9 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 780000000 Triệu
Diện tích: 128 m²
Vị trí: Đường Ba Sa - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 400000000 Triệu
Diện tích: 133 m²
Vị trí: Đường Ba Sa - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 690000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1 Triệu/m²
Diện tích: 1600 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 230 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 2 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019