Nhà đất cần bán tại xã/phường Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 4800 Triệu
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
15/11/2019
Giá: 4800 Triệu
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
15/11/2019
Giá: 4800 Triệu
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
15/11/2019
Giá: 4.8 Tỷ
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 4799 Triệu
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019
Giá: 4800 Triệu
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
07/11/2019
Giá: 457000000 Tỷ
Diện tích: 86 m²
Vị trí: Đường 8 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1500000000 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường 22 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1 Triệu/m²
Diện tích: 1600 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1800000000 Tỷ
Diện tích: 462 m²
Vị trí: Đường 11 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 690000000 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường 367 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 700000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường 110 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Bùi Thị Me - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 690000000 Triệu
Diện tích: 135 m²
Vị trí: Đường 363 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Trung Lập Hạ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019