Nhà đất cần bán tại xã/phường Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 850 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
15/11/2019
Giá: 4000000000 Tỷ
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Hu Go - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
05/11/2019
Giá: 750000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1ty 400 Triệu
Diện tích: 161 m²
Vị trí: Đường 18 - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.250 Triệu
Diện tích: 178 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 3.2 Tỷ
Diện tích: 2370 m²
Vị trí: Đường Sông Lu - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 4852000 Tỷ
Diện tích: 2854 m²
Vị trí: Đường Sông Lu - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 2.05 Tỷ
Diện tích: 530 m²
Vị trí: Đường Trung An - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.9 Tỷ
Diện tích: 336 m²
Vị trí: Đường Sông Lu - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Minh Mương - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Sông Lu - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1360000000 Tỷ
Diện tích: 94 m²
Vị trí: Đường Võ Thị Hồng - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1,400 Tỷ
Diện tích: 230 m²
Vị trí: Đường Hương Lộ 6 - Trung An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019