Nhà đất cần bán tại xã/phường Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 750 Tỷ
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Cây Bàng - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
04/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Mỹ Khánh - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 1100 Triệu
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Mỹ Khánh - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 1200 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Mỹ Khánh - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Mỹ Khánh - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 986 Triệu
Diện tích: 2000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 1300 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 1300 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019
Giá: 950000 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Xuyên Á - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
08/11/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Cây Bày - Thái Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
08/11/2019