Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 479 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 479 Triệu
Diện tích: 41 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 479 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 480 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Chẩm - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 720 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 420 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Chẩm - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 380 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Chẩm - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 320 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Chẩm - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường 28 - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 360 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Xuyên Á - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 520 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Chẩm - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 360 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Chẩm - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 990 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 620 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Xơ - Tân Thông Hội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019