Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 600 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Đỗ Ngọc Du - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
18/11/2019
Giá: 10 Triệu/m²
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
18/11/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường 363 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 2800000000 Tỷ
Diện tích: 294 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019
Giá: 680 Tỷ
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường 9 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 8 Triệu/m²
Diện tích: 870 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 7 Triệu/m²
Diện tích: 1200 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 870 Triệu
Diện tích: 1200 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Láng Le Bàu Cò - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1 Tỷ
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 18 Triệu/m²
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019