Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 16 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Kim Cương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 15,5 Triệu/m²
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Kim Cương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 15,5 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Kim Cương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường 365 - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/11/2019
Giá: 16 Triệu/m²
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Kim Cương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
15/11/2019
Giá: 16 Triệu/m²
Diện tích: 81 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Kim Cương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
15/11/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 166 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Kim Cương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019
Giá: 1.8 Tỷ
Diện tích: 168 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
07/11/2019
Giá: 1.150.000 Tỷ
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Kim Cương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 999000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 680000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 112 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Minh Mương - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 530 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Vành Đai 4 - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 24000000 Tỷ
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường 11 - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Tân Thạnh Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019