Nhà đất cần bán tại xã/phường Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 680 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 479 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 479 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
Hôm nay
Giá: 730000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Hồ Văn Tắng - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 3.5 Tỷ
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 688 Triệu
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Xuyên Á - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 900 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vành Đai 4 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 580 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 320000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 799 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 799 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 1,4 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
18/11/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
18/11/2019
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
17/11/2019
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
17/11/2019