Nhà đất cần bán tại xã/phường Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1,75 Tỷ
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 720 Triệu
Diện tích: 127 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 9 - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 720000 Triệu
Diện tích: 127 m²
Vị trí: Đường Hương lộ 2 - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 13.5 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 13000000 Triệu/m²
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 13.5 Triệu/m²
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 1500000000 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/11/2019
Giá: 15 Triệu/m²
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/11/2019
Giá: 15 Triệu/m²
Diện tích: 95 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/11/2019
Giá: 15 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/11/2019
Giá: 15 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/11/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
15/11/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
15/11/2019
Giá: 15 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 15 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Phước Vĩnh An - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019