Nhà đất cần bán tại xã/phường Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1700000 Triệu
Diện tích: 4436 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 550000000 Triệu
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 480000000 Triệu
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 480000000 Triệu
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Hương Lộ 6 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 420.000.000 Triệu
Diện tích: 175 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 875 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 875 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 479 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 520000000 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 350000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 2000000 Triệu/m²
Diện tích: 2530 m²
Vị trí: Đường 26 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.400 Tỷ
Diện tích: 230 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 2300000000 Triệu
Diện tích: 700 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 5 Triệu/m²
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Hố Bò - Phước Thạnh - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019