Nhà đất cần bán tại xã/phường Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 435 Triệu
Diện tích: 86 m²
Vị trí: Đường Ba Sa - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
04/11/2019
Giá: 12 Tỷ
Diện tích: 2149 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1200000000 Tỷ
Diện tích: 139 m²
Vị trí: Đường 22 - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 2600000000 Triệu
Diện tích: 225 m²
Vị trí: Đường 8 - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 3250000000 Triệu
Diện tích: 2070 m²
Vị trí: Đường 702 - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6 Triệu/m²
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Cây Trâm - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6000000 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 7 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Rành - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1,5 Tỷ
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Cây Bày - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6 Triệu/m²
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Cây Trâm - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 7 Triệu/m²
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Cây Trâm - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6 Triệu/m²
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Cây Trâm - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 7 Triệu/m²
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Cây Trâm - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.9 Tỷ
Diện tích: 263 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 2,7 Tỷ
Diện tích: 1223 m²
Vị trí: Đường Cây Trâm - Phước Hiệp - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019