Nhà đất cần bán tại xã/phường Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 11 Tỷ
Diện tích: 2022 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
08/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
07/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
05/11/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Nê - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1650000000 Triệu
Diện tích: 389 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 450000000 Triệu
Diện tích: 170 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Nê - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 880 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 8.9 Triệu/m²
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 450 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phú Hòa Đông - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019