Nhà đất cần bán tại xã/phường Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 3.5 Tỷ Thỏa thuận
Diện tích: 204 m²
Vị trí: Đường Huỳnh Văn Cọ - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 960000 Triệu
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Bà Thiên - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.5 Tỷ
Diện tích: 185 m²
Vị trí: Đường Cây Bày - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 520 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Cây Bày - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1200 Triệu
Diện tích: 167 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 420 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Cây Bày - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 3350000000 Tỷ
Diện tích: 454 m²
Vị trí: Đường 21 - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn On - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 9.1 Triệu/m²
Diện tích: 315 m²
Vị trí: Đường 26 - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1300 Triệu
Diện tích: 1200 m²
Vị trí: Đường Bùi Thị Điệt - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 890 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Cây Bày - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1350 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 3500 Trăm nghìn/m2
Diện tích: 700 m²
Vị trí: Đường Bùi Thị Điệt - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường 33 - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường 18 - Phạm Văn Cội - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019