Nhà đất cần bán tại xã/phường Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 3600 Triệu
Diện tích: 614 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 3600 Triệu
Diện tích: 614 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 198 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
09/11/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
08/11/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
07/11/2019
Giá: 3600 Triệu
Diện tích: 614 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
07/11/2019
Giá: 3600 Triệu
Diện tích: 614 m²
Vị trí: Đường Gót Chàng - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
06/11/2019
Giá: 1.7 Tỷ
Diện tích: 196 m²
Vị trí: Đường Bà Thiên - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1500000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Khạ - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 350000000 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 790000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bà Thiên - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 940 Triệu
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Bùi Thị Điệt - Nhuận Đức - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019