Nhà đất cần bán tại xã/phường Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1324000000 Tỷ
Diện tích: 160 m²
Vị trí: Đường 8 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1t250 Thỏa thuận
Diện tích: 151 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6 Triệu/m²
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 2,5 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1,2 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 36 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường 11 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường 11 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 650 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường 11 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 17 Triệu/m²
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 950000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 750000 Triệu
Diện tích: 115 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1,3 Tỷ
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Hòa Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019