Nhà đất cần bán tại xã/phường Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 599 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 790 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 659 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
18/11/2019
Giá: 560 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/11/2019
Giá: 8 Triệu/m²
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/11/2019
Giá: 9 Triệu/m²
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/11/2019
Giá: 1,350 Tỷ
Diện tích: 104 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
15/11/2019
Giá: 9,5 Triệu/m²
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 9.4 Triệu/m²
Diện tích: 142 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 799000000 Triệu
Diện tích: 105 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 13.5 Triệu/m²
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Lắng - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 2200000000 Tỷ
Diện tích: 173 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - Củ Chi - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019