Nhà đất cần bán tại xã/phường Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 1130000000 Tỷ
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Bình Mỹ - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 530000000 Triệu
Diện tích: 450 m²
Vị trí: Đường Bình Mỹ - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 460000 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 9 - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
19/11/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 15.9 Triệu/m²
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 16 Triệu/m²
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 26 Triệu/m²
Diện tích: 124 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
14/11/2019
Giá: 920 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 9 - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019
Giá: 1,2 Tỷ
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
12/11/2019
Giá: 1,480 Tỷ
Diện tích: 82 m²
Vị trí: Đường Bình Mỹ - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
09/11/2019
Giá: 12 Tỷ
Diện tích: 366 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
07/11/2019
Giá: 12 Tỷ
Diện tích: 400 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
07/11/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Bình Mỹ - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
04/11/2019
Giá: 570 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Võ Văn Bích - Bình Mỹ - Củ Chi - Hồ Chí Minh
04/11/2019