Nhà đất cần bán tại xã/phường An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 750000000 Triệu
Diện tích: 117 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 680 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Cây Gõ - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Cây Gõ - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 400 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 730 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 720 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 688 Triệu
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường Cây Gõ - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1300 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 1200 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 820 Triệu
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 800 Triệu
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 2 - An Phú - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019