Nhà đất cần bán tại xã/phường An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 600 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Xuyên Á - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
18/11/2019
Giá: 500 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
18/11/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
18/11/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường 110 - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 780 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường 112 - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 1300000000 Tỷ
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Hồ Văn Tắng - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
06/11/2019
Giá: 590 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường 363 - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
04/11/2019
Giá: 750 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Bùi Thị Me - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 740 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường 363 - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 610 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 990 Triệu
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 8 - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 600 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Vành Đai 4 - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 599 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Quốc Lộ 22 - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 720 Triệu
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Đường Cây Bày - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 6 Triệu/m²
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường Lê Minh Nhựt - An Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019