Nhà đất cần bán tại xã/phường An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh

Giá: 950 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường 110 - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
16/11/2019
Giá: 1.2 Tỷ
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường 112 - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
13/11/2019
Giá: 930 Triệu
Diện tích: 800 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 700 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Cây Gõ - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 12 Tỷ
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.3 Tỷ
Diện tích: 240 m²
Vị trí: Đường Tỉnh lộ 15 - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1.9 Triệu/m²
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1,1 Tỷ
Diện tích: 175 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 13.6 Tỷ
Diện tích: 10005 m²
Vị trí: Đường 702 - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 550 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Viết Xuân - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 2 Triệu/m²
Diện tích: 4200 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1,300 Triệu
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn On - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1,5 Tỷ
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Kênh Đông - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1200000000 Triệu
Diện tích: 1000 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 7 - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 850000000 Thỏa thuận
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Đường 36 - An Nhơn Tây - Củ Chi - Hồ Chí Minh
03/11/2019