Nhà đất cần bán tại xã/phường 3 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Đường Phạm Văn Hai - 3 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thiện Thuật - 3 - Quận 3 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 22 m²
Vị trí: Đường 2 - 3 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 22 m²
Vị trí: Đường 2 - 3 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 51 m²
Vị trí: Đường Trường Sa - 3 - Tân Bình - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Đường Trương Đăng Quế - 3 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 53 m²
Vị trí: Đường Âu Dương Lân - 3 - Quận 8 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thái Sơn - 3 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thái Sơn - 3 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 34 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Văn Công - 3 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 63 m²
Vị trí: Đường Phạm Văn Đồng - 3 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 10 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Chí Thanh - 3 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 10 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Chí Thanh - 3 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 10 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Chí Thanh - 3 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thái Sơn - 3 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh
03/11/2019